ลดราคา!

RODE Wireless GO II ไมค์ไร้สาย

10,350.00฿

In Stock
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไมโครโฟนคู่ 2 ช่อง เพื่อการใช้งานที่แยกกันอย่างอิสระ

สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ทั้ง Stereo และ Mono

ใช้การส่งสัญญาณไร้สายคลื่น 2.4 GHz (Serie 4, 128 bit) ทำให้สามารถส่งสัญญาณได้เสถียร
แม้อยู่ในพื้นที่ที่มีการรบกวนของสัญญาณวิทยุ

Audio output ชนิด TRS 3.5 มม. และ USB Type C ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับกล้อง สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก

สามารถบันทึกเสียงไปยังหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง (On-Board Recording) ได้นานกว่า 24 ชั่วโมง* (เปิดการใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวผ่านโปรแกรม RODE Central)

เมื่อเปิดใช้งานการบันทึกเสียงไปยังหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง (On-Board Recording) จะสามารถตั้งค่าการบันทึกเสียงได้ 2 แบบคือ Compressed และ Uncompressed

Compressed หรือการบันทึกเสียงที่มีการบีบอัดไฟล์ (mp3) จะสามารถบันทึกเสียงได้นานกว่า 24 ชั่วโมง
Uncompressed หรือการบันทึกเสียงแบบไม่มีการบับอัดไฟล์ (WAV) จะสามารถบันทึกเสียงได้ประมาณ 7 ชั่วโมง

Next Generation Wireless Audi

The world’s smallest and fi rst truly wireless microphone system has been  

reborn. The Wireless GO II is an ultra-compact and extremely versatile dual  

channel wireless microphone that boasts an incredible feature set, including  

universal compatibility with cameras, smartphones and computers, 200m  

range (line of sight), on-board recording and much more. Wireless audio  

has changed yet again.