เกี่ยวกับเรา

บริษัท โปร คัลเล่อร์ แลบ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2537
 จากกลุ่มช่างภาพมืออาชีพ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนิน ธุรกิจในด้านการให้บริการ
ล้างฟิล์มสไลด์ระดับมืออาชีพต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานของการล้างฟิล์ม
สไลด์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศและด้วยความมุ่งมั่นนี้เองจึงทำให้ในปี
พุทธศักราช 2542

 บริษัท โปร คัลเล่อร์ แลบ จำกัดได้รับมาตรฐาน Q LAB 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก บริษัท โกดัก
เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในเมืองไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีถึงความมุ่งมั่นของเรา และบริษัท โกดัก
ยังได้นำชื่อของ โปร คัลเล่อร์ แลบ ไปใส่ใน List รายชื่อของผู้ที่ได้มาตรฐาน
Q LAB ทั่วโลกในเวบไซด์ของ โกดัก เพื่อให้ช่างภาพทั่วโลกได้รู้จัก
ท่านสามารถตรวจสอบผู้ที่ได้มาตรฐาน Q LAB จากทั่วโลกได้โดยการ 

"เหนืออื่นใดเรานึกเสมอว่างานทุกชิ้นมีความสำคัญ เราจึงใส่ใจเข้าไปในงานของเราด้วยเสมอ "

และนอกเหนือจากความเป็นเลิศทางด้านการล้างฟิล์มสไลด์แล้วโปรคัลเล่อร์ แลบ ยังมีความเป็นหนึ่งในเรื่องของงานขาว ดำอีกด้วย จะเห็นได้
จากนิตยสารชั้นนำของเมืองไทยเอเจนซี่โฆษณาต่างๆ หรือแม้กระทั่งช่างภาพ
ชาวต่างประเทศ ต่างก็ได้ให้ความไว้วางใจโปรคัลเล่อร์ได้ดูแลผลงานอันมีค่า
เหล่านั้น โปร คัลเล่อร์ก็มิได้ทำให้ผิดหวังเลยแม้แต่น้อยนอกจากงานบริการดังกล่าวข้างต้นแล้ว โปร คัลเล่อร์ยังได้จำหน่าย
กล้องถ่ายภาพ ฟิล์ม และอุปกรณ์อย่างครบวงจร อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจาก
บริษัท โกดัก(ประเทศไทย) และบริษัท ฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม (ประเทศไทย) 
ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายฟิล์มระดับมืออาชีพอีกด้วย และในปีพุทธศักราช 2543. 


บริษัท โปร คัลเล่อร์ ก็ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เค้นท์เมียร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ผลิต 
กระดาษอัด ขยายภาพ ยี่ห้อ เค้นท์เมียร์ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในเมืองไทย


บริษัท โปร คัลเล่อร์ ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับลูกค้า
ของเราอาทิเช่น จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในเรื่องของการถ่ายภาพ หรือจัดอบรม
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพขาว ดำ โดยเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ให้
ความรู้อีกด้วย