MICROPHEN Dev 1LITRE

สำหรับการล้างฟิล์มความไวแสงสูงสามารถล้างเพิ่มเวลาโดยไม่สูญเสียความไวแสง
ของฟิล์มแต่ก็พยายามที่จะรักษาความละเอียดของเกรนฟิล์มยังเหมาะสำหรับฟิล์มประเภทอินฟาเรด SFX 200

240.00฿

In Stock

รายละเอียด

ปริมาณ 1 ลิตร | ประเภท : ฟิล์ม | ชนิด : ผง | อัตราการผสม :  1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3