Harman Reusable Camera with 2x K400Pan

1,600.00฿

In Stock
SKU: Foo-0189 Categories: ,

Description

กล้องฟิล์ม HARMAN Camera 35mm Reusable Film Camera กล้องฟิล์มพลาสติก35mm
เปลี่ยนฟิล์มใหม่ได้ ไม่ใช่กล้องใช้แล้วทิ้ง มาพร้อมฟิล์มขาวดำ 2 ม้วน ในกล่อง สามารถใช้ฟิล์ม
สีหรือขาวดำได้ เหมาะกับฟิล์ม iso 200-400 มี flash ในตัว ใช้ถ่าน AAA
#Harman #Filmcamera #35mm #Film #กล้องฟิล์ม #ฟิล์ม #คนรักกล้องฟิล์ม