FOMA REVERSAL Set

เป็นน้ำยาสร้างภาพ ประเภท : ฟิล์ม

1,850.00฿

In Stock
Categories: ,

Description

เป็นน้ำยาสร้างภาพ Fomapan R ซึ่งเป็นฟิล์มกลับด้านขาวดำในกลุ่ม Foma ชุดประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ ซึ่งรวมถึงนักพัฒนาที่ใช้ไฮโดรควิโนน สารแก้ไขที่ใช้แอมโมเนียมไธโอซัลเฟต สารฟอกขาว และอ่างทำความสะอาด กระบวนการนี้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาฟิล์มเนกาทีฟ รวมถึงการฟอกสี การเปิดรับแสงซ้ำ