BROMOPHEN Dev.5LITRES

เป็นน้ำยาสร้างภาพ ให้ผลเหมือนน้ำยา Kodak Dektol ( ผสมได้ 3.8 ลิตร ใช้งานผสม 1:2) ให้ผลวอร์มกว่าเล็กน้อย คล้ายน้ำยา D163 ประหยัดกว่าเพราะใช้อัตราการผสมที่ 1:3

600.00฿

In Stock

รายละเอียด

ปริมาณ 5 ลิตร | ประเภท : กระดาษ | ชนิด : น้ำ | อัตราการผสม :  1 : 3