ขาตั้งเซนจูรี่  (C-Stand, Century Stand) ชื่อนี้มาจากไหน? โดย สมนึก อิทธิศักดิ์สกุล

on
Categories: pro's talk

                 ขาตั้งเซนจูรี่ ชื่อนี้มาจากไหน? นี่คือคำถามของเพื่อนผมคนหนึ่งที่อยู่นอกวงการถ่ายภาพที่มาช่วยผมถ่ายภาพเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว เพราะทึ่งในความสามารถของขาตั้งที่มีแขนยื่นออกไป หนีบจับโน่น จับนี่เต็มไปหมดในสตูดิโอ ทำให้ผมเห็นถึงคุณค่าของมันว่าหากในสตูดิโอไม่มีขาตั้งเซ็นจูรี่ เราก็แทบจะเรียนสถานที่นั้นๆ ว่า
“สตูดิโอถ่ายภาพ” ไม่ได้เลย ด้วยเหตุผลหลากหลายที่มาที่ทำให้เราเรียกว่า เซ็นจูรี่ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

                   แรกเริ่มของขาตั้งเซ็นจูรี่นี้เริ่มเป็นที่รู้จัก และใช้งานในวงการถ่ายภาพยนต์ตั้งแต่ยุคปี 1974 โดยโรงงาน  Matthews  ซึ่งในขณะนี้แมทธิวส์ ก็ยังยืนหยัดผลิตขาตั้งไฟที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นความคุ้นเคยของผู้ใช้งานที่นิยมหยิบจับขาตั้งที่มีขนาดความสูงที่ 100 นิ้ว หรือ 254 ซ.ม. ซึ่งคำว่า เซนจูรี่ก็มีความหมายว่า ศตวรรษ หรือ 100 ปี

                    หรืออาจจะเป็นเพราะรูปทรงของขาตั้งฐานล่าง ที่เป็นรูปตัว C ที่สามารถขยับซ้าย ขวา หน้า หลัง ได้อย่างสะดวกสบายก็เพราะระดับของขาตัว C นั้นมีระดับความสูงต่ำที่ไม่เท่ากัน ทำให้มันวางซ้อนไปซ้อนมาได้

0